3 december 2018 12:00 Nieuwbouw

De Pauw fase 3 start verkoop bekend!

Wij zijn verheugd om u uit te nodigen voor de informatie avond en start verkoop.

Op woensdag 30 januari aanstaande kunt u tussen 18:00 uur en 21:30 uur binnenlopen bij Raadhuis De Rijp (Kleine Dam 1, 1483 BJ De Rijp).

Het inschrijfformulier, de algemene inschrijfvoorwaarden en overige documentatie zijn vanaf week 3 te downloaden via de website of te verkrijgen op de informatieavond. Op een nader te bepalen datum en locatie zal de projectnotaris de toewijzing verrichten middels loting.

In verband met de organisatie van de informatie-/inloopavond vernemen wij graag of en met hoeveel personen u aanwezig bent.

Wij hopen op uw komst!